Organisatie :

De Brabant en Meierijcup zijn het initiatief van de Samenwerkende Darts Organisaties Brabant.

Bij de S.D.O.B. zijn alleen organisaties aangesloten die een reguliere competitie organiseren van minimaal 10 teams Binnen een gebied waarin zij werkzaam zijn.

Een organisatie schrijft in voor de gehele competitie van de S.D.O.B. Een organisatie die een competitie niet uitspeelt of een wedstrijd niet speelt, verliest zijn borg.

Bij opnieuw inschrijven is men een nieuwe borg verschuldigd. Als de borg is vervallen is het zaak dat de organisatie zorg draagt dat de nieuwe borg binnen 4 weken wordt voldaan. Indien de nieuwe borg binnen 4 weken niet is voldaan, mogen de andere teams, van de organisatie die de borg verloren of

verspeeld heeft niet verder deelnemen aan de competitie, daar er maar 1 borg voor de gehele organisatie wordt gestort. De S.D.O.B. behoud zich het recht om een organisatie te weigeren zonderopgave van redenen voor deelname aan een door de S.D.O.B. georganiseerde competitie.

 Samenstelling teams:

Een team bestaat minimaal uit 8 heren en 4 dames. Er zijn maximaal 6 reserve spelers, 4 heren en 2 dames, per wedstrijd. De spelers van een team moeten als lid zijn geregistreerd bij de betreffende organisatie

Een S.D.O.B. speler heeft een nummer wat verwijst naar de competitie waarin deze binnen de S.D.O.B. speelt. Spelers die bij meerdere deelnemende bonden zijn geregistreerd mogen per seizoen bij slechts een organisatie meespelen en slechts voor 1 team uitkomen.

Speelwijze :

Een wedstrijd gaat over 27 punten. Allereerst worden 12 singlegames gespeeld,8 heren en 4 dames, daarna volgen er 6 koppelgames,4 heren en 2 dames. Daarna volgen er nog 6 extra koppelgames,2 herengames en 4 mix (heer en dame). Indien bij de extra herenkoppels blijkt dat de 2 koppels al eerder in de wedstrijd tegen elkaar hebben gespeeld dan draait het uitspelend team de volgorde van de koppels om. Tenslotte worden nog 3 teamgames gespeeld. Deze games worden achtereenvolgend gespeeld, eerst een herengame en dan een damesgame en als laatste weer een herengame. De teams voor de teamgames bestaan uit 4 personen.

Speltype :

8 singles games heren 501 best of 5,

4 singles dames 501 best of 5,

2 herenkoppels 701 best of 5,

2 dames-koppels 501 best of 5,

4 koppels mix 501 best of 5,

2 koppels heren extra 701 best of 5,

2 teamgames heren 1001 best of 1

1 teamgame dames 1001 best of 1.

 

In de eerste 75% van de poulewedstrijden mag een speler  van de Meierij eenmalig in de Brabant Cup mee spelen, maar deze overgang en terug naar zijn divisie moet per e-mail gemeld worden bij beide competitieleiders. Na 75% van de te spelen poule -wedstrijden mogen er GEEN speler(ster) meer worden toegevoegd aan het team. Spelers die uitkomen of ingeschreven staan bij een superleague of LAKO team mogen in deze competitie niet uitkomen. Een speler van een van deze competities kan wel fungeren als Non-Playing captain, dit moet aangegeven worden bij de inschrijving.

Een speler(ster) kan tijdens een competitie seizoen nooit veranderen van een organisatie om daar in een selectie te gaan spelen.

Een competitiewedstrijd moet altijd gespeeld worden. Als een team een speler te kort komt, mag zij kiezen of zij de eerste of laatste single laat vervallen. Dit geld zowel voor de dames als heren. Bij aanvang moet een team met minimaal 7 heren en 3 dames aanwezig zijn, indien een speler(ster) later binnen komt mag deze invallen in de koppelgames. De andere singles dienen aaneengesloten te worden gespeeld. Indien de wedstrijd wordt begonnen met minder dan het minimale aantal spelers wordt dit team als niet aanwezig beschouwd en verliezen zij hun borg. In de koppels moet het team dat een speler(ster) tekort komt deze als volgt spelen waarbij hij/zij een werpbeurt moet overslaan, er mag niet door deze speler(ster)dubbel worden gegooid.

De niet gespeelde single is wel een punt voor het team dat compleet is.

Strafmaatregel:  

1 strafpunt: Indien er problemen ontstaan door het niet kunnen spelen of verschuiven van de wedstrijden in verband met te kleine locatie, waardoor de wedstrijden niet volgens schema gespeeld kunnen worden.

1 strafpunt: Indien de teamcaptain/co-captain de teamnaam niet goed vermeld zoals aan het begin van het seizoen verkregen.

1 strafpunt: Bij het niet vermelden van een verschuiving van een wedstrijd bij de wedstrijdleider. Dit moet men ook schriftelijk bij de betreffende competitieleider.

1 strafpunt: Bij het niet spelen van een verplaatste of verschoven wedstrijd (afwijking van het vastgestelde speelschema)binnen 4 weken. Dit om competitie vervalsingen te voorkomen. Uitzonderingen zijn bekend bij de S.D.O.B.  commissie, deze beslist dan een nieuwe datum en deze staat op de afgesproken datum dan vast.

  • uitslag: Indiende wedstrijdformulieren niet binnen 5 werkdagen bij de competitieleider binnen is. Per post is ook mogelijk maar dan telt de volgende regel. U draagt zorg dat het wedstrijdformulier binnen 5 werkdagen na de gespeelde wedstrijddag binnen is.

Bij het verzenden van post blijft de verantwoordelijkheid bij de verzender liggen.

Met het loten wordt niet gekeken of een bond al een team thuis speelt, wel worden bij 2 teams in verschillende poules ingedeeld

Twee teams op een locatie is een mogelijkheid.

Wedstrijdregels:

Bij de senioren wordt op 3 banen tegelijk gespeeld. De aanwezigheid van een oefenbord wordt op prijs gesteld. Per organisatie is het bij de Brabant-cup slechts mogelijk om 1 team in te schrijven. Bij de Meierijcup is het mogelijk om 2 teams in te schrijven.

De minimale leeftijd voor deelname aan de Brabant- cup of Meierijcup is 18 jaar. Dispensatie voor een jeugdspeler is alleen mogelijk als de speler/ster voor 1 september 16 jaar of ouder is.

De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Banen beschikbaar om 12.00 uur, aanvang wedstrijd 13.00 uur. De teams dienen uiterlijk 12.45 uur aanwezig te zijn.

Elke deelnemende organisatie is verplicht een spelerslijst op te sturen, met vermelding van de geboortedatum, voornaam, achternaam en dame of heer. Deze kan worden aangevuld tot 75 % van de poule wedstrijden van het lopende seizoen dit is voor controle van de competitieleider.

Er wordt met variabele koppels gespeeld. Een speler mag slechts 2 koppelpartijen meespelen en wel een in de eerste serie van 6 koppelpartijen(de reguliere)koppelpartijen. En een in de tweede serie (de 4 mixkoppels of de 2 extra herenkoppels). Uiteraard mag een speler ook in slechts een teampartij meespelen. Er mogen 4 spelers worden gewisseld (2 heren en 2 dames). De wisselspelers moeten voor aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Spelers die gewisseld worden mogen weer terug in de wedstrijd worden gewisseld.

Brabantcup: Er wordt gespeeld in poules. Het aantal poules is afhankelijk van de inschrijvingen dat seizoen. De nummers 1+2 van elke poule gaan door naar de kwartfinale. De poulewinnaar speelt deze wedstrijd thuis tegen een nummer 2(kan ook een beste nummer 3 van een poule zijn)van een andere poule. De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de halve finale. De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de finaledag. Uiteraard zijn voor deze wedstrijden geen nieuwe speler/sters toegestaan.

Meierijcup:

De teams worden ingedeeld in een A poule of de B poule. Deze indeling wordt gebaseerd op de resultaten die het team in het verleden heeft gehaald.

De nummer 1 en 2 van de A poule spelen de finale.

De nummer 1 van de B poule gaat automatisch over naar de A poule

De laatste van de A poule degradeert automatisch naar de B poule

Bij meer als 2 poules wordt er voor de finaledag een ander schema gevolgd

Het is mogelijk om per organisatie een 2e team in te schrijven.

Als er 2 teams op een locatie spelen en er ontstaan problemen, moet het betreffende bestuur(voorzitter),van die bond met onmiddellijke ingang voor een 2e locatie zorgen. De organisatie waar men 2 teams inschrijft, kan men slechts voor een team uitkomen.

Wanneer een team niet verschijnt op de vastgestelde datum zonder dit tenminste 5 dagen van tevoren te hebben aan de tegenpartij en de competitieleider met nieuwe speeldatum, wordt het team uit de competitie genomen. Indien de tegenstander niet kan of wil verzetten blijft vastgestelde wedstrijdschema van kracht. Het team wat niet aanwezig is verliest daarmee de borg van zijn organisatie ook bij het niet uitspelen van een competitie vervalt de borg, en het recht om de wedstrijd opnieuw te spelen. Het team wat niet in gebreke is krijgt het gemiddelde van zijn wedstrijdpunten. De vervallen borg die is ingesteld, is om de tegenpartij te gemoed te komen in gemaakte kosten.

Als de borg vervalt worden alle teams uit de competitie genomen van de betreffende organisatie, daar de organisatie borg betaalt voor alle deelnemende teams en niet per team. Als men de borg in overleg met de S.D.O.B. commissie of competitieleider binnen 14 dagen aanvult kan alsnog dispensatie verleend worden om het seizoen af te maken(dit is eenmalig).

De volgende strafregels gelden als een organisatie door welke omstandigheden dan ook een wedstrijd niet kan of wil spelen:

  1. Een gemiddelde van + voor de organisatie die geen blaam treft met een minimum van + 14 punten. Daar er vanuit wordt gegaan dat zij dan die wedstrijd gewonnen hebben.
  2. Een gemiddelde van – voor de organisatie die blaam treft met een minimum van -14 punten. Daar er vanuit wordt gegaan dat zij dan die wedstrijd verloren hebben.
  3. Als lid 2 wordt toegepast, treed automatisch de volgende regel in werking.
  4. Als de borg vervalt worden alle teams van de betreffende organisatie uit de competitie genomen, daar de organisatie borg betaalt voor alle teams en niet per team.
  5. Het blijft mogelijk om een wedstrijd te verzetten, indien de tegenstander hier geen problemen mee heeft.
  6. Als de tegenstander de wedstrijd niet kan of wil verzetten, geldt het vastgestelde wedstrijdschema van de S.D.O.B.

Het is mogelijk wedstrijden te verzetten. Hiervoor dien je redelijkerwijs op tijd voor de geplande speeldatumcontact op te nemen met de contactpersoon van de tegenstander, en met de competitieleider per e-mail. De uitgestelde wedstrijd dient binnen 4 weken te worden gespeeld, de laatste poule wedstrijd kan alleen naar voren worden verzet. Na de laatste poule wedstrijden kunnen er geen wedstrijden meer worden gespeeld. De nieuwe speeldatum dient schriftelijk minimaal 1 week voor de wedstrijd worden doorgegeven aan de competitieleider.

De competitieleider behoudt zich het recht om uitstel niet toe te staan indien dit in het belang van de competitie is.

Alle poule wedstrijden dienen uiterlijk op de laatste speelronde te zijn gespeeld.

Bij het te laat opsturen van het wedstrijdformulier zal de competitieleider het team dat in gebreke is gebleven 1 punt in mindering brengen, dus zorg dat bij je teamnaam een kruisje zet, zodat de competitieleider weet welk team zijn formulier heeft opgestuurd.

De 180-ers en hoogste finish wordt alleen verwerkt indien beide formulieren correct zijn ingevuld en door de competitieleider zijn ontvangen. Dus is een formulier niet aanwezig worden deze niet opgenomen en moet U dit met het betreffende team contact opnemen. Kijk dus de formulieren goed na voor je een handtekening zet. De captains moeten ook duidelijk de naam en nummer van de speler/ster op het formulier noteren, ook bij 180-ers of hoge finish. Bij het niet correct invullen zullen deze niet worden genoteerd.

Bij een verschil van mening tussen de captain en de competitieleider zal de desbetreffende organisatie worden ingelicht, eventuele stappen door de deelnemende organisatie worden automatisch overgenomen door de S.D.O.B. ,bij eventuele straffen zal altijd overleg met de organisatie zijn. De captains c.q. de besturen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun spelers/sters, teams en captains. Ook voor eventuele schade veroorzaakt door zowel een spelers/sters kan men de S.D.O.B. niet verantwoordelijk stellen.

Iedere organisatie is verplicht zich te houden  aan de regels gesteld door de S.D.O.B.-commissie. Bij inschrijving van het nieuwe seizoen, is het team verplicht de spelerslijst toe te voegen. Op deze spelerslijst moet minimaal, de Voornaam, de Achternaam, Geslacht + geboortedatum vermeld zijn. Indien een van deze gegevens ontbreken wordt het formulier retour gestuurd en is de organisatie niet ingeschreven. Alle speelrechtigde spelers krijgen een pasnummer. Zowel de captains als de organisatie krijgen hiervan een bevestiging.

Bij een gelijke stand in de poules wordt er na het onderlinge resultaat gekeken, als dit ook gelijk is wordt er een extra wedstrijd ingelast. Er wordt gespeeld om een wisseltrofee de winnaar van het vorige seizoen draagt zorg dat deze beker op de volgende finaledag weer aanwezig is.

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider in overleg met de S.D.O.B.-commissie.

 

 

 

 

Algemene regels:

De kosten per deelnemende organisatie zijn gesteld voor 2 teams (Brabant en Meierij) op 100 euro.

Met 1 team per organisatie zijn de kosten 70 euro. Voor een extra Meierijteam inschrijven zijn de kosten 70 euro.

Bij inschrijvingen voor de eerste deelname is een borg van kracht van 100 euro, deze borg is niet per team maar voor de gehele organisatie, dus let erop als er 1 team de borg verspeeld mogen de andere teams niet meer meespelen. Zie hiervoor het reglement (niet betalen is niet meespelen).

Dit bedrag is bestemd voor kosten als bekers, telefoon en administratiekosten. Het bedrag dient overgemaakt te worden op:

Bankrekeningnummer: NL59 RABO 0104 6409 44 t.n.v.: SDOB Breda.

Graag bij storting de naam vermelden van de betreffende organisatie vermelden.

De organisatie van de SDOB ziet er als volgt uit:

Voorzitter/ penningmeester

Gerard v.d. Luitgaarden (S.B.D)

076-8877210

06-12677760

E-Mail: luitgaardenv.d@casema.nl

Competitieleider Brabant cup

Martin Wagemans  (K.D.O)

06-21255239

E-mail: lschoofs@xs4all.nl

Competitieleider Meierij cup

Linda Gulden (R.D.F)

06-21865964

E-mail: rdfdarts@gmail.com

www.sdobdarts.nl

https://www.facebook.com/sdobdarts.nl

Hierbij komen alle voorgaande reglementen te vervallen!