Wedstrijdreglement van de S.D.O.B.

Brabant-cup

Meierij-cup

Brabant-cup jeugd

Meierij-cup jeugd

Organisatie:

Organisaties die zich in kunnen schrijven voor de SDOB: een organisatie die een reguliere competitie organiseert met minimaal 10 teams binnen een gebied waarin zij werkzaam zijn.(Dus niet een groep darters die vanuit een locatie werkt om een extra competitie te spelen.)

Bij overtreding van deze regel zal het team uit de competitie worden genomen. De verantwoordelijken mogen gedurende 5 seizoenen ook niet meer voor een andere organisatie, andere bond, in een competitie van de S.D.O.B. uitkomen.

Een organisatie schrijft in voor de gehele competitie van de S.D.O.B. Een organisatie die een competitie van de S.D.O.B. niet uitspeelt of een wedstrijd niet speelt, verliest zijn borg.

Bij opnieuw inschrijven is een nieuwe borg verschuldigd. Als de borg is vervallen is het zaak dat de organisatie zorg draagt dat deze borg binnen 4 weken wordt aangevuld. Als de borg binnen 4 weken niet is aangevuld mogen de andere teams, van de organisatie die de borg verloren/verspeeld heeft niet verder spelen, daar er maar 1 borg voor de gehele organisatie wordt gestort. Dus als 1 team de borg verspeelt kunnen de andere teams niet verder spelen in de competitie van de S.D.O.B. De S.D.O.B. behoud zich het recht om een organisatie te weigeren zonder opgave van reden voor deelname aan een door de S.D.O.B. georganiseerde competitie.

Samenstelling teams:

Senioren teams:

Een team bestaat minimaal uit 8 heren en 4 dames. Er zijn maximaal 4 reservere spelers, 2 heren en2 dames, per wedstrijd. De spelers van een team moeten als lid zijn geregistreerd bij de betreffende organisatie. En is speelgerechtigd als de captain van een team. Een SDOB speler heeft een nummer wat verwijst naar de competitie waarin deze binnen de S.D.O.B. speelt. Spelers die bij meerdere deelnemende bonden zijn geregistreerd mogen per seizoen bij slechts een organisatie meespelen en slechts voor 1 team uitkomen.

Jeugd teams:

Een team bestaat uit minimaal 6 jeugdspelers/speelsters. Er zijn maximaal 2 reservere spelers(sters) per wedstrijd. De spelers van een team moeten als lid zijn geregistreerd bij de betreffende organisatie. Spelers die bij meerdere deelnemende bonden zijn geregistreerd mogen per seizoen bij slechts een organisatie meespelen en slechts voor 1 team uitkomen.

Speelwijze:

Senioren:

Een wedstrijd gaat over 27 wedstrijdpunten. Er worden singles gespeeld 501 best-of-5, koppels heren 701 best-of-5, koppels dames 501 best-of-5, en een teampartijen 1001 best-of-1 zijn 2 heren en 1 dame

teamwedstrijden.

Allereerst worden 12 singlepartijen gespeeld (deze spelen 8 heren en 4 dames single), daarna volgen dan nog 6 koppelpartijen (4 bij de heren en 2 bij de dames). Daarna volgen dan nog 6 extra koppelpartijen en wel 2 herenkoppels en 4 mixkoppels (heer en dame) Indien bij de extra herenkoppels blijkt dat 2 koppels al eerder in de wedstrijd tegen elkaar gespeeld hebben dan draait het uitspelend team de volgorde van die koppels om. Tenslotte worden nog 3 teampartijen gespeeld. Deze partijen worden achtereenvolgend gespeeld, eerst een herenpartij en dan een damespartij en als laatste weer een herenpartij. De teams voor de teampartijen bestaan uit 4 personen. Een teamronde is geen bierronde, een consumptie aanbieden is niet verplicht.

In de eerste 50% van de poule wedstrijden mag een speler(ster) van de meierij eenmalig in de Brabant-cup mee spelen, maar deze overgang en terug naar zijn divisie moet per e-mail gemeld worden bij beide competitieleiders.

Na 75% van de te spelen poule wedstrijden mogen er geen spelers(ster) meer worden toegevoegd aan het team. Spelers die uitkomen of ingeschreven staan bij een super league of LAKO team mogen in deze competities niet uitkomen. Een speler van een van deze competities kan wel fungeren als NON-PLAYING captain, dit moet aangegeven worden bij de inschrijving. Een speler of speelsters kan tijdens een competitie seizoen nooit veranderen van een organisatie om daar in een selectie gaat spelen.

Een competitiewedstrijd moet altijd gespeeld worden. Als een team een speler te kort komt; mag zij kiezen of zij de eerste of de laatste single laat vervallen. Dit geld zowel voor de dames als heren. Bij aanvang moet een team met minimaal 7 heren en 3 dames aanwezig zijn, indien een speler later binnen komt mag deze invallen in de koppel partijen. De andere singles dienen aaneengesloten te worden gespeeld.

Indien de wedstrijd wordt begonnen met minder dan het minimale aantal spelers wordt dit team als niet aanwezig beschouwd en verliezen zij hun borg. In de koppels moet het team dat een speler(ster) tekort komt deze als volgt spelen: waarbij hij/zij een werpbeurt moet overslaan, er mag niet door deze speler(ster) dubbel worden gegooid. De niet gespeelde single is wel een punt voor het team dat compleet is.

Jeugd:

Een jeugdspeler/ster is een speler die voor de peildatum van 1 september jonger is dan 18 jaar.

Jeugdspelers die bij de eigen organisatie in de senioren competitie spelen mogen niet uitkomen in een

jeugdselectieteam van de SDOB voor de Meierij Jeugd. Een wedstrijd gaat over 17 wedstrijdpunten

Allereerst worden 6 singlepartijen gespeeld, daarna volgen 9 koppelpartijen, te weten 3x koppel tac-tics, 6x 501. Hierna volgt nog 1 teamronde (5 tegen 5) ten slotte 1 solo game (deze speler mag niet meespelen in de teamronde) Indien mogelijk zoveel mogelijk jongens tegen jongens en meisjes tegen meisjes te laten spelen.

In de eerste 50% van de poule wedstrijden mag een speler(ster) van de meierij jeugd overstappen naar de Brabant-cup jeugd. Na 75% van de te spelen poule wedstrijden mogen er geenspelers(ster) meer worden toegevoegd aan het team. Spelers die uitkomen of ingeschreven staan bij een super league of bij een LAKO jeugdteam mogen in deze competities niet uitkomen. Spelers die voor de pijldatum van 1 september 16 jaar worden mogen niet in de meierij jeugd gooien indien deze in de senioren competitie bij hun eigen bond gooien, ze mogen niet meer meegooien in de meierij jeugd en niet ingeschreven worden hiervoor, ze mogen alleen de Brabant-cup jeugd of jeugd-lako gooien. Spelers die na de peildatum van 1 september 18 jaar worden mogen het lopende seizoen meierij jeugd afmaken. Indien een speler 16 of 17 jaar is en niet in de senioren competitie binnen hun eigen bond gooit is deze gerechtigd om in de meierij jeugd te gooien. Een jeugdspeler die in het seizoen 18 jaar wordt mag het lopende jaar afmaken.

Het is niet mogelijk om een jeugd speler/ster eenmalig 1 niveau hoger te laten gooien. Een speler of speelsters kan tijdens een competitie seizoen nooit veranderen van een organisatie om daar in een selectie gaat spelen.

Een competitiewedstrijd moet altijd gespeeld worden. Als een team een speler te kort komt; mag zij kiezen of zij de eerste of de laatste single laat vervallen. Bij aanvang moet een team met minimaal 5 spelers aanwezig zijn, indien een speler later binnen komt mag deze invallen in de koppel partijen. De andere singles dienen aaneengesloten te worden gespeeld. Indien de wedstrijd wordt begonnen met minder dan het minimale aantal spelers wordt dit team als niet aanwezig beschouwd en verliezen zij hun borg. In de koppels moet het team dat een speler(ster) tekort komt deze als volgt spelen: waarbij hij/zij een werpbeurt moet overslaan, er mag niet door deze speler(ster) dubbel worden gegooid.Het team dat 1 speler/ster te kort komt moet beslissen of ze de teamronde met 4 of 5 spelers spelen.Indien men de teamronde met 4 spelers speelt mag dit team gewoon de solo wedstrijd spelen. Indien men de teamronde met 5 spelers speelt is de solo wedstrijd automatisch voor de tegenpartij. De niet gespeelde single is wel een punt voor het team dat compleet is.

Het spelen van 2 jeugdteams per divisie (dus 2 meierij jeugd of Brabant-cup jeugd) op 1 locatie mogen spelen. Indien er problemen ontstaan, moet het bestreffende bestuur, (voorzitter), van die bond met onmiddellijke ingang voor een 2de locaties zorgen.

Per ingeschreven team moeten er 2 banen aanwezig zijn, een oefenbaan wordt op prijs gesteld. Ieder team heeft zijn eigen captain cq. jeugdbegeleider en co-captain; dus een captain cq. jeugdbegeleider kan geen 2 teams onder zich hebben. De captain/ co-captain van een jeugdteam moet de minimale leeftijd hebben van 21 jaar. De jeugd is niet gerechtigd om zich met het wedstrijdformulier van het team bezig te houden, aangezien de minimale leeftijd 21 jaar is.

Een captain cq. jeugdbegeleider dient zich ten opzichten van zijn jeugdspelers te gedragen zowel wel in woord als daden. Dit toch zeker naar de jeugdspelers van de tegenstander toe.

Klachten omtrent hierover zullen als volgt door de commissie worden behandeld:

1: De S.D.O.B.-commissie neemt contact op met het bestuur van de organisatie waartoe de captain cq. jeugdbegeleider onder valt. Het bestuur van deze organisatie reageert binnen 2 weken na ontvangst van het bericht.

In het antwoord dienen 2 onderwerpen te zijn beantwoord.

a: conclusie van het bestuur

b: eventuele stappen die zijn (of worden) ondernomen om de problemen op te lossen.

2: De S.D.O.B.-commissie kan een organisatie op de hoogte stellen, dat zij het niet meer acceptabel vinden met deze captain cq. jeugdbegeleider door te gaan.

De organisatie dient dan er zorg voor te dragen dat voor de volgende wedstrijd een voor de S.D.O.B.-commissie een acceptabele captain cq. jeugdbegeleider aanwezig zal zijn.

3: Als punt 2 door een organisatie wordt overtreden (niet kunnen of willen.)

Vervalt de borg van die organisatie en worden alle teams, (zowel bij de senioren en de junioren) uit de competitie genomen.

4: Als gevolg van punt 3 de borg is vervallen, is het zaak dat de organisatie zorg draagt dat deze binnen 4 weken wordt aangevuld. Indien de borg wordt gestort, mogen de andere teams, waar het geen betrekking op heeft weer meespelen in de competitie. Daar er maar een borg per organisatie wordt gestort, maar dit is voor meerdere teams. Zonder borg kunnen alle teams niet meer aan een competitie van de S.D.O.B. deelnemen.

Het volgende is afgesproken indien het reglement niet wordt nageleefd:

1 strafpunt; indien er problemen ontstaan door het niet kunnen spelen, cq. verschuiven van de wedstrijd in verband met te kleine locatie, waardoor de wedstrijden niet volgens schema gespeeld kunnen worden.

1 strafpunt; indien de teamcaptain/co-captain de teamnaam niet goed vermeld zoals aan het begin van het seizoen verkregen.

1 strafpunt; bij het niet vermelden van een verschuiving van een wedstrijd bij de wedstrijdleider. (Dit moet men ook per mail/fax melden bij de betreffende wedstrijdleider) Per post is het ook mogelijk maar dan moet u er zorg voor dragen dat de brief uiterlijk 1 week voor de nieuwe speeldatum bij de wedstrijdleiding binnen is. Niet zeggen/denken ik heb hem gepost dus ik heb mijn plicht gedaan, maar controleren bij de wedstrijdleiding de brief ook inderdaad is aangekomen.

1 strafpunt; bij het niet spelen van een verplaatste/verschoven wedstrijd (Afwijking van het speelschema) binnen 4 weken. Dit om competitievervalsing te voorkomen. Uitzonderingen zijn bekend bij de S.D.O.B. commissie, deze beslist dan een nieuwe datum en deze staat op de afgesproken datum dan vast.

0 – 0 uitslag; Indien de wedstrijdformulieren niet binnen 5 werkdagen bij de competitie leiding binnen is. Opsturen kan per mail/fax. Per post is ook mogelijk maar dan telt de volgende regel. U draagt zorg dat het wedstrijdformulier binnen 5 werkdagen na de gespeelde wedstrijddag binnen is, dus niet zeggen/denken ik heb hem gepost dus ik heb mijn plicht gedaan, maar controleren bij de wedstrijdleiding de brief ook inderdaad is aangekomen.

Dus met het loten wordt niet gekeken of een bond al een team thuis heeft of niet, wel worden bij 2 teams, de teams in verschillende poules ingedeeld. Geen discussie mogelijk. Twee teams op een locatie is geen verplichting maar is wel mogelijk.

Wedstrijd regels:

Algemeen:

Bij de senioren wordt op 3 banen tegelijk gespeeld. De aanwezigheid van een oefenbord wordt op prijs gesteld.

Bij de jeugd wordt er op 2 banen tegelijk gespeeld. De aanwezigheid van een oefenbord wordt op prijs gesteld. Per organisatie is het bij de Brabant-cup senioren slechts mogelijk om 1 team in te schrijven. Bij de Meierij-cup senioren is het mogelijk om 2 teams in te schrijven. Bij de jeugd kunt u 2 teams per competitie (Meierij jeugd en Brabant-cup jeugd) inschrijven.

De minimale leeftijd voor deelname aan de Brabant-cup senioren of Meierij-cup senioren is 18 jaar. Dispensatie voor jeugdspeler is alleen mogelijk als de speler/ster voor de peildatum van 1 september 16 jaar of ouder is.

Er mogen jeugd spelers met dispensatie mee doen als deze niet in een andere jeugd competitie van de SDOB voor jeugd selectieteam spelen.

De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Banen beschikbaar om 12.00uur, aanvang wedstrijd 13.00 uur. De teams dienen uiterlijk 12:45 uur aanwezig te zijn.

Elke deelnemende organisatie is verplicht een spelerslijst op te sturen, met vermelding van de geboortedatum, voornaam, achternaam en dame of heer deze kan worden aangevuld tot 75% van de poule wedstrijden van het lopende seizoen dit is voor controle door de competitieleider. Wanneer een team niet verschijnt op de vastgestelde datum zonder dit tenminste 8 dagen van tevoren te hebben aangegeven aan de tegenpartij en de wedstrijdleiding met nieuwe speeldatum word het team uit de competitie genomen. Indien het tegen team niet kan of wil verzetten blijft het vastgestelde wedstrijdschema van kracht. Het team wat niet aanwezig is verliest daarmee de borg van zijn ORGANISATIE, en het recht om de wedstrijd opnieuw te spelen. Het team wat niet in gebreke is krijgt het gemiddelde van zijn wedstrijdpunten. De vervallen borg die is in gesteld, is om de tegenpartij te gemoed te komen in gemaakte kosten. Als de borg vervalt worden alle teams uit de competitie genomen van de betreffende organisatie, daar de organisatie borg betaalt voor alle deelnemende teams van de organisatie en niet per team.

Wanneer een team zich gedurende de competitie terugtrekt, vervalt de borg.

Als men de borg in overleg met de S.D.O.B.-commissie c.q. competitieleider binnen 14 dagen aanvult kan als nog dispensatie verleend worden om het seizoen af te maken (dit is eenmalig)

De volgende strafregels gelden als een organisatie door welke omstandigheden dan ook een wedstrijd niet kan of wil spelen;

Een gemiddelde van + voor de organisatie die geen blaam treft met een minimum van + 14 punten. ( bij jeugd minimaal + 9 punten ) Daar er vanuit wordt gegaan dat zij dan die wedstrijd gewonnen hebben

Een gemiddelde van – voor de organisatie die blaam treft met een minimum van – 14 punten. (bij de jeugd minimaal – 9 punten) Daar er vanuit wordt gegaan dat zij dan die wedstrijd verloren hebben

Als lid 2 wordt toegepast, treed automatisch de volgende regel in werking.

Als de borg vervalt worden alle teams van de betreffende organisatie uit de competitie genomen, daar de organisatie borg betaalt voor alle deelnemende teams per organisatie en niet per team. Het blijft mogelijk om een wedstrijd te verzetten, indien de tegenstander hier geen problemen mee heeft. Als de tegenstander de wedstrijd niet kan of wil verzetten, geldt het wedstrijdschema van de S.D.O.B.

Het is mogelijk wedstrijden te verzetten. Hiervoor dien je minimaal 2 weken voor de geplande speeldatum contact op te nemen met de contactpersoon van de tegenstander, en met de wedstrijdleiding per e-mail. De uitgestelde wedstrijd dient binnen 4 weken te worden gespeeld, de laatste poule wedstrijd kan worden verzet alleen naar voren. Na de laatste poule wedstrijden kunnen er geen wedstrijden meer gespeeld worden.

De nieuw overeengekomen speeldatum dient aan de wedstrijdleider schriftelijk, en/of per e-mail minimaal 1 week voor de wedstrijd worden doorgegeven. Per post niet zeggen/denken ik heb hem gepost dus ik heb mijn plicht gedaan, maar controleren bij de wedstrijdleiding de brief ook inderdaad is aangekomen.

De competitieleider behoudt zich het recht om uitstel niet toe te staan indien zulks in het belang van de competitie is. Alle poulewedstrijden dienen uiterlijk op de laatste speelronde te zijn gespeeld.

De contactpersonen c.q. de captains van de beide teams zorgen dat het wedstrijdformulier binnen 1 week worden opgestuurd naar de wedstrijdleider per post, fax of E-mail. Per post niet zeggen/denken ik heb hem gepost dus ik heb mijn plicht gedaan, maar controleren bij de wedstrijdleiding of het wedstrijdformulier ook inderdaad is aangekomen.

Bij het te laat opsturen van het wedstrijdformulier zal de wedstrijdleider het team dat in gebreken is gebleven één punt in mindering brengen, dus zorg dat je bij je teamnaam een kruisje zet , zodat de wedstrijd leiding weet welk team zijn formulier heeft opgestuurd. 180ers en hoogste finish wordt alleen verwerkt indien beide formulieren correct zijn ingevuld en ontvangen bij de wedstrijdleiding.

Dus is een formulier niet aanwezig worden deze niet opgenomen en moet u dit met het betreffende team contact opnemen. Kijk dus de formulieren goed na voor je handtekening zet.

Bij een verschil van mening tussen de captain en de competitieleider zal de desbetreffende organisatie worden ingelicht, eventuele stappen door de deelnemende organisatie worden automatisch overgenomen door de S.D.O.B. bij eventuele straffen zal altijd overleg zijn met de organisatie. De captains c q de besturen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun spelers/sters, teams en captains.

Ook voor eventuele schade veroorzaakt door zowel een spelers(sters) kan men de S.D.O.B. niet verantwoordelijk stellen.

Iedere organisatie is verplicht zich te houden aan de regels gesteld door de S.D.O.B.-commissie. Bij inschrijving van het nieuwe seizoen, is het team verplicht de spelerslijst toe te voegen. Op de spelerslijst moet minimaal vermeld zijn, de Voornaam, Achternaam, Geslacht + geboortedatum vermeld zijn. Indien 1 van deze gegevens ontbreken wordt het formulier retour gestuurd en is de organisatie niet ingeschreven.

Alle speelgerechtigde spelers krijgen een pasnummer. Zowel de organisatie als de captains krijgen hiervan een bevestiging.

Senioren:

Er wordt met variabele koppels gespeeld dit in tegenstelling als bij de jeugd. Een speler mag slechts 2 koppelpartijen meespelen en wel één in de eerste serie van 6 koppelpartijen (de 6 reguliere koppelpartijen). En

één in de tweede serie ( de 4 mixkoppels of de 2 extra herenkoppels ). Uiteraard mag een speler ook in slechts een teampartij meespelen. Er mogen 4 spelers worden gewisseld ( 2 heren en 2 dames ). De

Wisselspelers moeten voor aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Spelers die gewisseld worden mogen weer terug in de wedstrijd gewisseld worden.

Jeugd:

Tijdens jeugdwedstrijden mogen er bij de jeugdbanen door spelers, begeleiders, ouders en Supporters niet gerookt worden en geen alcoholische dranken gebruikt worden, hierop houden de organisatie en begeleiders toezicht dit kan anders uitsluiting van de competitie betekenen. Tijdens de wedstrijden mogen de begeleiders en de jeugdspelers geen alcohol gebruiken. Bij de organisatie waar men 2 teams inschrijft kan een slechts voor 1 team uitkomen.

Na het spelen van alle singlewedstrijden worden de koppels gemaakt. Dit zijn voor die wedstrijddag vaste koppels. Dit houdt in dat als je eenmaal twee spelers als een koppel hebt gemaakt, deze 2 spelers/sters samen blijven gooien voor de rest van die wedstrijddag. Je kunt 2 spelers/sters alleen maar uit elkaar halen als je in dit koppel 1 speler/ster wilt wisselen. Dit betekend dat je dus geen koppels door elkaar kunt gooien om zo extra punten te bemachtigen. Indien je 1 speler/ster wisselt betekend dit dus dat die speler/ster dus die dag is uitgegooid. Indien er wisselspelers aanwezig zijn, (2 spelers of speelsters) mogen deze bij de koppelwedstrijden ingezet worden. De wisselspelers moeten voor aanvang van de volgende koppelwedstrijd op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Tevens mogen de koppels geen 2 partijen tegen elkaar gooien, dit houdt in dat als een koppel in de eerste 501 tegen elkaar gooit tegen een bepaald koppel van de tegen partij deze niet meer in de Tac-Tics of 2de reeks 501 tegen elkaar mogen gooien

Er wordt gespeeld om een wisseltrofee de winnaar van het vorige seizoen draagt zorg dat deze beker op de volgende finaledag weer aanwezig is.

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de competitieleider in overleg met de S.D.O.B.-commissie.

Brabant-cup:

Er wordt gespeeld in poules. De hoogst geëindigde 2 teams in de eindstand van iedere poule gaan door naar de kwartfinale. De poule winnaars spelen deze wedstrijd thuis tegen een nummer 2 van een andere poule. De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de finaledag. Uiteraard zijn voor deze wedstrijden geen nieuwe spelers(sters) toegestaan. Indien er niet genoeg inschrijving zijn wordt het schema van de Meierij-cup senioren gevolgd.

Meierij-cup:

Er wordt gespeeld in poules. De eerste twee van iedere poule gaan naar de finaledag, hier wordt het kampioenschap in kruisfinales beslist. De eerste twee van iedere poule gaan naar de finaledag.

Uiteraard zijn voor deze wedstrijden geen nieuwe spelers(sters) toegestaan. Het is mogelijk om per organisatie een 2de team in te schijven. Bij 2 teams van 1 organisatie wordt geloot en komen deze niet in dezelfde poule terecht. Bij meer als 2 poules wordt er voor de finaledag een ander schema gevolgd. Dit wordt dan het schema van de Brabant-cup senioren. Als er 2 senioren teams op 1 locatie spelen en er ontstaan problemen, moet het bestreffende bestuur, (voorzitter), van die bond met onmiddellijke ingang voor een 2de locaties zorgen. Bij de organisatie waar men 2 teams inschrijft kan een slechts voor 1 team uitkomen.

Algemene regels voor de Jeugd + Senioren:

Aangezien het darten erkend is als sport gelden er voortaan regels betreffende de kleding.

Nette (hele) jeans (blauw of zwart)

Nette pantalonbroek (Donkerblauw, donkergrijs of zwart)

Voor de dames/ meisjes; indien ze een rok dragen, rok in de kleuren Donkerblauw, donkergrijs of zwart.

Nette blouse (dart blouse) of poloshirt met kraag

Geen hoofddeksel: bijvoorbeeld baseballpet, ban dada of muts.

Uitzonderingen op deze regel is: Nationale klederdracht en/of geloofsovertuiging.

De kosten per deelnemende organisatie zijn gesteld voor 2 teams ( Brabant + meierij senioren) € 100.

Met één team per organisatie deelnemen zijn de kosten € 70

Voor een extra meierijteam inschrijven zijn de kosten € 170 (dus 1 Brabant cup team en 2 meierij Cup teams)

Voor het inschrijven van een jeugdteam (Brabant en/of meierij junioren) zijn de kosten € 15,00 per jeugdteam.

Bij allen inschrijvingen voor de eerste deelnamen is een borg van kracht van € 100, deze borg is niet per team maar voor de gehele organisatie, dus let op als er 1 team de borg verspeeld

mogen de andere teams (zowel junioren als senioren), niet meer meespelen.

Zie hiervoor het reglement. (niet betalen is niet meedoen)

Dit bedrag is bestemd voor kosten als bekers, telefoon en administratiekosten. Het bedrag dient overgemaakt te worden op:

Bankrekeningnummer: 104640944 bij de Rabobank.

T.n.v.: SDOB te Pastoor Dekkerstraat 60 Breda.

Graag bij storting de naam van de betreffende bond vermelden.

De Brabant en Meierij-cup en jeugd Brabant en meierij jeugd zijn het initiatief van de Samenwerkende Dart Organisaties Brabant.

De organisatiecommissie van de SDOB ziet er als volgt uit:

Naam Functie Organisatie

Gerard van den Luitgaarden Aanspreekpunt/penningmeester·· S.B.D

Linda Gulden Web master + wedstrijdleider Meierij Cup R.D.F.

Gerard van den Luitgaarden wedstrijdleider Brabant-cup senioren S.B.D.

Advertenties